Tìm kiếm

Kinh doanh

Sonadezi giảm 31 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toánNguyên nhân theo Sonadezi giải trình, do các công ty thành viên điều chỉnh doanh thu ghi nhận 1 lần đối với các khách hàng thuê khu công nghiệp.


Sonadezi giảm 31 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán

Tổng công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp (Sonadezi – mã chứng khoán SNZ) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam trong đó có nhiều nội dung bị điều chỉnh so với số liệu trên báo cáo công ty tự lập. Trong đó, riêng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán bị điều chỉnh giảm 31 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 5% so với báo cáo công ty tự lập.

Trong giải trình BCTC, phía Sonadezi cho biết, khoản chênh lệnh lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm do các công ty thành viên điều chỉnh doanh thu ghi nhận 1 lần đối với các khách hàng thuê khu công nghiệp.

Cụ thể, doanh thu thuần sau kiểm toán đạt 3.787 tỷ đồng, giảm 68 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập, trong đó chi tiết các khoản cơ cấu nên tổng doanh thu đã được kiểm toán điều chỉnh lại theo từng hạng mục.

Trên BCTC kiểm toán cũng giải trình, số tiền thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp được hạch toán theo dạng phân bổ theo thời gian thuê sẽ chênh lệch so với doanh thu ghi nhận theo phương pháp tổng số tiền nhận trước là 34,2 tỷ đồng.

Trên BCTC kiểm toán năm 2017, kiểm toán viên nêu ý kiến ngoại trừ về giá trị nghiệm thu một số công trình xây dựng trị giá trên 104 tỷ đồng và các chi phí liên quan đến phần công việc này Tập đoàn chưa ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất – chưa phù hợp với chuẩn mực kế toán - và kiểm toán cũng không thể ước tính được chi phí liên quan nên cũng không xác định được ảnh hưởng của vấn đề tới kết quả kinh doanh năm 2017.

Bên cạnh đó kiểm toán cũng nêu ý kiến nhấn mạnh về phần tiền thuê đất bổ sung phải nộp do điều chỉnh giá thuê đất theo phụ lục mới. Sonadezi đã nộp tiền thuê đất bổ sung theo đơn giá mới.Theo Nam Hà / Trí thức trẻ

Bạn sẽ quan tâm

Petrolimex mất gần 4.800 tỷ đồng sau kiểm toán

Petrolimex mất gần 4.800 tỷ đồng sau kiểm toán

Kinh doanh

Tài sản hợp nhất tính đến cuối năm của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam giảm 7% sau kiểm toán, xuống còn 61.770 tỷ đồng.

Sabeco giảm gần 190 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán

Sabeco giảm gần 190 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán

Kinh doanh

Lợi nhuận sau kiểm toán của Sabeco giảm còn 4.948 tỷ đồng, nhưng vẫn là mức cao nhất trong vòng mười năm trở lại đây.

Gỗ Trường Thành giảm lãi 90% sau kiểm toán

Gỗ Trường Thành giảm lãi 90% sau kiểm toán

Kinh doanh

Lỗ lũy kế đến cuối năm 2017 của Gỗ Trường Thành ghi nhận hơn 1.400 tỷ đồng.

VRC giảm hơn 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán

VRC giảm hơn 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán

Kinh doanh

Trước đó VRC báo lãi đột biến sau thuế hơn 107 tỷ đồng nhờ khoản thu nhập khác từ hợp đồng đầu tư.

Sabeco giảm 238 tỷ lợi nhuận sau kiểm toán

Sabeco giảm 238 tỷ lợi nhuận sau kiểm toán

Kinh doanh

Lợi nhuận dành cho cổ đông công ty mẹ Sabeco giảm 130 tỷ đồng so với con số mà Công ty tự lập.

PVGas (GAS) được điều chỉnh tăng thêm gần trăm tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán

PVGas (GAS) được điều chỉnh tăng thêm gần trăm tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán

Kinh doanh

Sau kiểm toán PVGas đạt 9.938 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

DIC Corp (DIG) tăng 109 tỷ đồng LNST sau kiểm toán, tăng 118% so với số liệu công ty tự lập

DIC Corp (DIG) tăng 109 tỷ đồng LNST sau kiểm toán, tăng 118% so với số liệu công ty tự lập

Kinh doanh

Trên BCTC sau kiểm toán của DIC Corp có nhiều chỉ tiêu được điều chỉnh so với số liệu công ty tự lập.

Công ty bầu Đức 'mất' 661 lãi ròng sau kiểm toán

Công ty bầu Đức 'mất' 661 lãi ròng sau kiểm toán

Kinh doanh

Trong khi BCTC hợp nhất 'bốc hơi' 2/3 lợi nhuận, điều xấu hơn còn đến với công ty mẹ HAGL khi ghi nhận khoản lỗ ròng lên tới 475 tỷ đồng.

Lợi nhuận 2017 của Hoàng Anh Gia Lai và HAGL Agrico giảm đáng kể sau kiểm toán

Lợi nhuận 2017 của Hoàng Anh Gia Lai và HAGL Agrico giảm đáng kể sau kiểm toán

Kinh doanh

Sau kiểm toán, lãi ròng của HAGL giảm 334 tỷ xuống còn 70 tỷ đồng còn lãi ròng của HAGL Agrico giảm 400 tỷ xuống 527 tỷ đồng.

Hé lộ danh tính 2 doanh nghiệp thuộc Vicem có mức lợi nhuận giảm mạnh

Hé lộ danh tính 2 doanh nghiệp thuộc Vicem có mức lợi nhuận giảm mạnh

Kinh doanh

Vicem Hà Tiên 1, Vicem Bút Sơn - 2 doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) đều công bố lợi nhuận đi xuống trong năm 2017.