Đường dây nóng: 0914 222 131 - Email: [email protected]

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb hút nhà đầu tư

15-04-2019, 12:05
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb hút nhà đầu tư
Mới gia nhập thị trường nhưng Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF), được quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ Chubb Life (Chubb Life FMC) thuộc Chubb đã được các nhà đầu tư cá nhân quan tâm. Vậy sức hút này đến từ đâu?
http://cafef.vn/quy-dau-tu-trai-phieu-mo-rong-chubb-hut-nha-dau-tu-20190413110033182.chn

Tin liên quan

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb hút nhà đầu tư

14
4
15
12
Xây lắp điện 1 (PC1): Năm 2019 đặt kế hoạch lãi ròng 424 tỷ, huy động 1.280 tỷ đồng qua trái phiếu cho dự án điện mặt trời
answered
11
Đất Xanh (DXG) huy động 234 tỷ đồng thông qua trái phiếu chuyển đổi
answered
11
Masan Resources (MSR): Kế hoạch lãi ròng từ 700 đến 1.000 tỷ đồng năm 2019
answered
03
Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
answered