Đường dây nóng: 0914 222 131 - Email: info@vietsoftgroup.com

Bộ Nông nghiệp và PTNT chúc mừng Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can

15-06-2019, 11:50
Bộ Nông nghiệp và PTNT chúc mừng Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can
Ngày 5/6/2019, Thay mặt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản đã gửi thư chúc mừng Giải thưởng Tài ...
https://doanhnhansaigon.vn/khoi-nghiep/bo-nong-nghiep-va-ptnt-chuc-mung-giai-thuong-tai-nang-luong-van-can-1092584.html

Tin liên quan

Bộ Nông nghiệp và PTNT chúc mừng Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can

41
4
15
31
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: ‘Dập dịch tả lợn châu Phi như diệt giặc’
answered
19
Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
answered
12
Thủ tướng bổ nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu bổ sung cán bộ
answered
11
Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hiệp làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
answered