Đường dây nóng: 0914 222 131 - Email: info@vietsoftgroup.com

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15-05-2019, 23:10
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Chiều 15/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
https://baotintuc.vn/chinh-tri/gop-y-du-thao-van-kien-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-mat-tran-to-quoc-viet-nam-20190515220801722.htm

Tin liên quan

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

12
4
15
13
Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc lần thứ IX
answered
09
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Quảng Nam
answered
13
Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tại Đồng Tháp
answered
12
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm việc tại Cần Thơ
answered